CDA en Wethouders bezoeken onze voedselcentrum!


6 maart – Vandaag hebben wethouder Hugo de Jonge, CDA Rotterdam en lijsttrekker Nafis Kocak, CDA Feijenoord samen met enkele medewerkers ons een bezoek gebracht. Wij hebben kringloopartikelen en een donatie in ontvangst mogen nemen.